Mõned punktid hüpertahukast

Hüpertahukas on kaks astmes 24 astmes 1048576 punkti, igale punktile vastab pilt. Nende piltide hulgas on siis kõik, mis seni joonistatud, maalitud või kraabitud. Pluss kõik pildid, mis kunagi hiljem saavad joonistatud, maalitud või kraabitud. AI-le antud juhiste abil püüan leida punkte, mille ümbruses on inimesed varem toimetanud, lisades midagi ka enda poolt. See on nagu ringikolistamine inimkonna supermälus, vestlus olnuga.